ស្វែងយល់ពីយើង

បង្កើន​ភាព​ធន់​នឹង​អា​កាស​ធាតុ​លើ​វិស័យ​កសិកម្ម​ក្នុង​ខេត្ត​កោះ​កុង និង​មណ្ឌល​គី​រី (ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​គម្រោង​របៀង​អភិរក្ស​ជីវៈ​ចម្រុះ​ម​ហា​អនុ​តំបន់​មេគង្គ​)​

សមិទ្ធផល

ការ​គ្រប់​គ្រង​របៀង​ជីវៈ​ចម្រុះ​ប្រ​កប​ដោយ​ចីរ​ភាព​ក្នុង​ខេត្ត​កោះ​កុង និង​មណ្ឌល​គី​រី​

 

លទ្ធផល
 • ពងឹ្រងស្ថាប័ន និងសហគមន៍ ដើម្បីគ្រប់គ្រងរបៀងជីវៈចម្រុះ
 • ស្តារ ការពារ និងថែរក្សារបៀងជីវៈចមុ្រះ
 • លើក​កម្ពស់​ជីវ​ភាព និង​គាំ​ទ្រ​ដល់​ហេដ្ឋា​រចនា​សម័្ពន្ធ​ខ្នាត​តូច​ក្នុង​ភូមិ និង​ឃុំ​គោល​ដៅ
សកម្មភាពការបន្សុំា
 • ការ​សាង​សង់​ស្រះ​សុ្តក​ទឹក​ភ្លៀង និង​ប្រព័ន្ធ​ស្រោច​ស្រព​ដំណក់​ទឹក​សម្រាប់​ផលិត​កម្ម​ដំ​ណាំ​មាន​តម្លៃ​​ពា​ណិជ្ជកម្ម​ខ្ពស់​ក្នុង​ខេត្ត​កោះ​កុង និង​មណ្ឌល​គី​រី
 • ការ​ណែ​នាំ​ពី​ដំ​ណាំ​ដែល​ធន់​នឹង​គ្រោះ​រាំង​សួ្ងត​
 • រៀប​ចំ​ប្រ​ព័ន្ធ​ធា​រា​សាស្រ្ត​ និង​បច្ចេក​ទេស​ប្រ​ពល​វប្បកម្ម​​ដំ​ណាំ​ស្រូវ​ក្នុង​ខេត្ត​មណ្ឌល​គី​រី
 • រៀប​ចំទំនប់​ការ​ពារ​ទឹក​ប្រៃ​ និង​ជើ្រស​រើស​ពូជ​ដំ​ណាំ​​ដែល​ធន់​នឹង​ទឹក​ប្រៃ​ក្នុង​ខេត្ត​កោះ​កុង
 • រៀប​ចំ​ការ​បន្សុំា​ផ្អែក​លើ​ប្រព័ន្ធ​អេ​កូឡូស៊ី​ដើម្បី​បងើ្កន​គម្រប​ព្រៃ​ឈើ គុណ​ភាព​ដី និង​គ្រប់​គ្រង​ទឹក
 • តាម​រយៈ​ការ​រៀប​ចំ​ទំ​នប់​បង្ហៀរ​ទឹក និង​ការ​វិនិយោគ​ក្នុង​ខេត្ត​មណ្ឌល​គី​រី​
ភ្នាក់ងារប្រតិបត្តិ

ក្រសួងបរិស្ថាន
ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

 

ភ្នាក់ងារអនុវត

ការិយាល័យ និងមន្ទីរពាក់ព័ន្ធនៅខេត្ត

 

ថវិកា(ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក)

២៨,៩ ​លាន [កម្ម​វិ​ធី​សាក​ល្បង​សម្រាប់​ភាព​ធន់​នឹង​អា​កាស​ធាតុ​៖​៨​លាន (ហិរញ្ញ​ប្ប​ទាន​ឥត​សំណង​)​ ​ធ​នា​គារ​អភិវឌ្ឍន៍​អា​ស៊ី​៖១៩​លាន អ្នក​ទទួល​ផល​៖០,៥​លាន និងរាជ​រដ្ឋា​ភិ​បាល​៖​ ១,៤លាន​]

 

ខេត្ត

កោះកុង និងមណ្ឌលគីរី

 

ឧបករណ៍ធន់នឹងអាកាសធាតុនឹងត្រូវបង្កើត/ធ្វើតេស្តសាកល្បង
 • ស្រះ​សុ្តក​ទឹក​ភ្លៀង និង​ដំ​ណាំ​ដែល​ធន់​នឹង​គ្រោះ​រាំង​សួ្ងត​កុ្នង​ខេត្ត​កោះ​កុង និង​មណ្ឌល​គី​រី
 • ប្រព័ន្ធ​ធា​រា​សាស្រ្ត​ធន់​នឹង​អា​កាស​ធាតុ​កុ្នង​ខេត្ត​មណ្ឌល​គី​រី
 • ទំ​នប់​ការ​ពារ​ទឹក​ប្រៃ​ និង​ជើ្រស​រើស​ពូជ​ដំ​ណាំ​ដែល​ធន់​នឹង​ទឹក​ប្រៃ​កុ្នង​ខេត្ត​កោះ​កុង
ចំនួនអ្នកទទួលផល (ចំនួនស្រ្តី)

៤,៣០០ គ្រួ​សារ ឬ​២០,០០០នាក់ (៨០%​ជា​ស្ត្រី​ត្រូវ​បាន​បណ្តុះ​បណ្តាល​ធ្វើ​ឱ្យ​ប្រសើរ​ឡើងផលិតកម្មដំណាំជុំវិញផ្ទះ និង កា រអភិរក្ស ទឹក។ ៤០% ជាស្ត្រីត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាលពីប្រពលវប្បកម្មដំណាំស្រូវ។ ៥០% ជាស្ត្រីចូលរួមក្នុងការដា ំដើមកោងកាង)។

 

កាលបរិច្ឆេទអនុម័ត

នៅថ្ងៃទី១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥

 

កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់

នៅថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩

 

អាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនង

រាជរដ្ឋាភិបាល៖
ក្រសួងបរិស្ថាន
លោក ម៉េង មុនីរៈ នាយកគម្រោង
អុីម៉ែល៖ [email protected]


ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខប្រមាញ់ និងនេសាទ
បណ្ឌិត សុខ ហេង ប្រធានសម្របសម្រួលគម្រោង
អុីម៉ែល៖ [email protected]


លោក ភួង ពេជ្រពណ្ណរាយ ប្រធានគ្រប់គ្រងគម្រោង
អុីម៉ែល៖ [email protected]

 

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី
លោកស្រី ធុយ ត្រាងដាង អ្នកឯកទេសបរិស្ថាន (ការពារ)
អុីម៉ែល៖ [email protected]


បណ្ឌិត អានចារ្យ ស្រីុនីវ៉ាសាន ជនបង្គោលនៃកម្មវិធីសាកល្បងសម្រាប់ភាពធន់នឹងអាកាសធាតុសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា
អុីម៉ែល៖ [email protected]

ក្រ​សួង​បរិស្ថាន​
ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់​ និង​នេ​សាទ​
មូល​និ​ធិ​វិ​និ​យោគ​អា​កាស​ធាតុ​: បង្កើន​ភាព​ធន់​នឹង​អា​កាស​ធាតុ​លើ​វិស័យ​កសិកម្ម​ក្នុង​ខេត្ត​កោះ​កុង និង​មណ្ឌល​គី​រី​(ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​គម្រោង​របៀង​អភិរក្ស​ជីវៈ​ចមុ្រះ​ម​ហា​អនុ​តំបន់​មេគង្គ​)​


​វិសយ័​កសិកម្ម

វិស័យធនធានទឹក

អភិវឌ្ឍន៍ក្រុង និងគមនាគមន៍