ស្វែងយល់ពីយើង

ហេ​ដ្ឋា​រចនា​សម្ព័ន្ធ​ផ្លូវ​ជន​បទ​ធន់​នឹង​អា​កាស​ធាតុ​ក្នុង​ខេត្ត​កំពង់​ចាម​ (ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​គម្រោង​កែ​លម្អ​ផ្លូវ​ជន​បទ​ ជំ​ហាន​ទី​២​)

សមិទ្ធផល

សុ​វត្ថិ​ភាព ភាព​ធន់​នឹង​អា​កាស​ធាតុ និង​បណ្តាញ​ផ្លូវ​ដែល​អាច​ឱ្យ​ធ្វើ​ដំ​ណើរ​បាន​គ្រប់​រដូវ​កាល​នៅ​ក្នុង​តំបន់​ដែល​មាន​វិ​សាល​ភាព​កសិកម្ម​ដោយ​បំ​រើ​ផល​ប្រយោ​ជន៍​ដល់​ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ​នៅ​តំបន់ជន​បទ​

លទ្ធផល

 • កែ​លម្អ​ផូ្លវ​ជន​បទ​ទៅ​ជា​ផូ្លវ​ដែល​ធន់​នឹង​អា​កាស​ធាតុ
 • ការ​គ្រប់​គ្រង​ទ្រព្យ​សម្បតិ្ត​ផូ្លវ​ជន​បទ
 • សុវតិ្ថ​ភាព​ផូ្លវ​ជន​បទ និង​កម្ម​វិ​ធី​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​លើក​កម្ពស់​ការ​យល់​ដឹង​
 • ត​ភា្ជប់​បណា្ត​កោះ​កុ្នង​ទនេ្ល​មេ​គង្គ​

សកម្ម​ភាព​ការ​បន្សុំា

 • សាង​សង់​ផូ្លវ និង​កំ​ពង់​ចម្លង​ដើម្បី​ធន់​នឹង​អា​កាស​ធាតុ
 • ដាក់​បញូ្ចល​ហា​និ​ភ័យ​អា​កាស​ធាតុ​ទៅ​កុ្នង​គោល​ន​យោ​បាយ និង​ប្រតិបត្តិ​ការ​របស់​ក្រសួង​អភិវឌ្ឍន៍​ជន​បទ
 • រៀប​ចំ​ផែន​ទី​ងាយ​រង​គ្រោះ​ដើម្បី​ណែ​នាំ​ការ​ប្រ​តិ​បត្តិ​ការ​ថែ​ទាំ​ផូ្លវ​ជន​បទ
 • រៀប​ចំ​បងើ្កត​ឯក​សារ​ណែ​នាំ​ដាក់​បញូ្ចល​ភាព​ធន់​នឹង​អា​កាស​ធាតុ​ទៅ​ក្នុង​ផែន​ការ​ ការ​រៀប​ចំ​បទ​ដ្ឋាន​ និង​ការ​ថែ​ទាំ​ផ្លូវ
 • បណុ្តះ​បណា្តល​ពី​ការ​បន្សុំា​នឹង​ការ​ប្រែ​បួ្រល​អា​កាស​ធាតុ​លើ​ហេដ្ឋា​រច​នា​ស​ម្ព័ន្ធ​ជន​បទ
 • បងើ្កត​ក្រប​ខណ្ឌ​ការ​បន្សុំា​នឹង​ការ​ប្រែ​បួ្រល​អា​កាស​ធាតុ និង​ប្រព័ន្ធ​គ្រប់​គ្រង​សង្គ្រោះ​បន្ទាន់​សហគមន៍​ដើម្បី​បង្កើន​ភាព​ធន់​បងើ្កត​ក្រប​ខណ្ឌ​ការ​បន្សុំា​នឹង​ការ​ប្រែ​បួ្រល​អា​កាស​ធាតុ​ និង
 • ផ្សេង​ៗ៖​ (១)​ វាយ​តមៃ្ល​ការ​សិក្សា​លមិ្អត​ពី​លទ្ធ​ភាព​សម្រាប់​លូ​បង្ហូរ​ប្រ​ឡាយ​ (២) សាក​ល្បង​ប្រព័ន្ធ​ស្រោច​ស្រព​ខ្នាត​តូច​ និង​ប្រព័ន្ធ​បូម​ដោយ​ថាម​ពល​ពន្លឺ​ព្រះ​អាទិត្យ​ (៣)​ ការ​វាយ​តម្លៃសក្តា​នុ​ពល​ថាម​ពល​កកើត​ឡើង​វិញ (៤)​ តំ​ឡើង​ប្រព័ន្ធ​ពន្លឺ​ថាម​​ពល​ព្រះ​អា​ទិត្យ និង​ (៥)​ ការ​បណុ្តះ​បណា្តល​សហគមន៍​ផែក្អ​​លើ​ទេស​ចរណ៍ សហ​គ្រាស និង​ការ​អភិវឌ្ឍ​មុខ​ជំនួញ​ខ្នាត​តូច​

 

ភ្នាក់ងារប្រតិបត្តិ

ក្រ​សួង​អភិវឌ្ឍន៍​ជន​បទ

 

ភ្នាក់ងារអនុវត្ត

ក្រ​សួង​អភិវឌ្ឍន៍​ជន​បទ

 

ថវិកា(ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក)

១៩២​,៧​លាន
[​កម្ម​វិ​ធី​សាក​ល្បង​សម្រាប់​ភាព​ធន់​នឹង​អា​កាស​ធាតុ​៖​៩​លាន (​ហិរញ្ញ​ប្ប​ទាន​ឥត​សំណង​) និង​៧​លាន (​ហិរញ្ញ​ប្ប​ទាន​ឥណ​ទាន​)
ធនាគារ​អភិវឌ្ឍន៍​អា​ស៊ី​៖​៥៤​លាន
ធ​នា​គារ​នាំ​ចេញ​-​នាំ​ចូល​កូ​រ៉េ​៖ ៤១​លាន​
ភ្នាក់​ងារ​អភិ​វឌ្ឍន៍​បា​រាំង​៖ ៤០​លាន​
អូ​ស្ត្រា​លី​៖ ១៨,៥​ លាន
មូល​និ​ធិ​អ​ភិវឌ្ឍន៍​ណ័រ​ឌីក​៖​៥,៤​លាន និង​រាជ​រដ្ឋា​ភិ​បាល​៖១៧,៨​លាន​)​]

 

ខេត្ត

កំពង់​ចាម​ ត្បូង​ឃ្មុំ តា​កែវ កំពង់​ស្ពឺ កំ​ពង់​ឆ្នាំង​ ពោធិ៍​សាត់ បាត់​ដំ​បង បន្ទាយ​មាន​ជ័យ សៀម​រាប កំពង់​ធំ

 

ឧបករណ៍ធន់នឹងអាកាសធាតុនឹងត្រូវបង្កើត/ធ្វើតេស្តសាកល្បង

 • ផូ្លវ​ជន​បទ​ប្រវែង​២៤០​គីឡូ​ម៉ែត្រ​ រួម​ទាំង​១៩៣,៩​គីឡូម៉ែត្រ​​ កុ្នង​ខេត្ត​ត្បូង​ឃ្មុំ​ និង​៥០​គីឡូម៉ែត្រ​លើ​កោះ​ចំនួន​៥​នៅ​ទនេ្ល​មេគង្គ​ត្រូវ​បាន​សាង​សង់​ឡើង​វិញ​ឱ្យ​ធន់​នឹង​អា​កាស​ធាតុ
 • កំពង់​ចម្លង​ចំនួន​១១​ដែល​មាន​លក្ខណៈ​ស្តង់​ដារ​ធន់​នឹង​អា​កាស​ធាតុ​នឹង​តូ្រវ​បាន​សាង​សង់​ ឬ​អភិវឌ្ឍន៍
 • ប្រព័ន្ធ​ធា​រា​សាស្ត្រ​តូច​ៗ​តូ្រវ​បាន​ធើ្វ​តេស្ត​សាក​ល្បង និង​អនុវត្ត​ដើម្បី​កាត់​បន្ថយ​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ទឹក​នៅ​រដូវ​ប្រាំង
 • រៀប​ចំ​ផែន​ទី​ផូ្លវ​ជន​បទ​ដែល​ងាយ​រង​គ្រោះ​និង​ឯក​សារ​ណែ​នាំ​ដែល​ដាក់​បញូ្ចល​ភាព​ធន់​នឹង​អា​កាស​ធាតុ
 • ប្រព័ន្ធ​គ្រប់​គ្រង​ប្រ​កាស​អាសន្ន​សហគមន៍

ចំនួន​អ្នក​ទទួល​ផល​ (​ចំនួន​ស្រ្តី​)

១០០,០០០នាក់ (ស្ត្រី ៥១,០០០នាក់)

 

កាល​បរិច្ឆេទ​អនុ​ម័ត​

ថ្ងៃ​ទី​០៨ ខែ​ធ្នូ​ ឆ្នាំ​២០១៥​

 

កាល​បរិច្ឆេទ​បញ្ចប់​

ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ  ឆ្នាំ២០២០

 

អាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនង

រាជរដ្ឋាភិបាល៖
ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
ឯកឧត្តម ចាន់ ដារ៉ុង នាយកគម្រោង
អុីម៉ែល៖ [email protected]


លោក សុង សុផល ប្រធានគ្រប់គ្រងគម្រោង
អុីម៉ែល៖ [email protected]

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី
លោក ស៊ីហ៊ីរ៉ូ ឌែរ អ្នកឯកទេសការដឹកជញ្ជូនជាន់ខ្ពស់
អីុមែល៉ ៖ [email protected]


បណ្ឌិត អានចារ្យ ស្រីុនីវ៉ាសាន ជនបង្គោលនៃកម្មវិធីសាកល្បងសម្រាប់
ភាពធន់នឹងអាកាសធាតុសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា
អុីម៉ែល៖ [email protected]

 

ក្រ​សួង​អភិ​វឌ្ឍន៍​ជន​បទ​
មូល​និធិវិនិយោគអាកាសធាតុ: Climate Resilient Rural Infrastructure in Kampong Cham Province(as part of Rural Roads Improvement Project (RRIP-II))


​វិសយ័​កសិកម្ម

វិស័យធនធានទឹក

អភិវឌ្ឍន៍ក្រុង និងគមនាគមន៍